Máy đánh bài bịp mã vạch S518

Liên hệ: 0989.21.8888

Máy đánh bài bịp mã vạch S518 dùng để nghe gọi thông thường. Tốc độ tính toán nhanh tuyệt đối.

.
.
.
.