Ví đổi bài bịp

Liên hệ: 0989.21.8888

Ví đổi bài bịp được sử dụng như một chiếc ví bóp thông thường vừa sử dụng để áp dụng các mánh khóe bài bịp

.
.
.
.